Artykuły

Serwis kotłowni gazowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z. o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:1) wykonanie przeglądów serwisowych2) wykonanie diagnostyki i ekspertyz3) usuwanie awariiw kotłowniach gazowych Zamawiającego w sezonie grzewczym 2023/2024r.

Serwis kotłowni gazowych

4 plik(i) 1.46 MB Pobierz
Więcej

Świadczenie ochrony osób i mienia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza   oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Read more

Więcej

Remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy:1. Okrzei 118/42. Katowicka 4/83. Piastowska 6/4Lokale wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Read more

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektryczneji piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. wŻarach.

Zadanie obejmuje Read more

Więcej

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/6/2023 pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania Read more

Więcej

Remont wolnego lokalu mieszkalnego wŻarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnego lokalu mieszkalnego w Żarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8. Lokal wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Żarach, Read more

Więcej

Wymiana istniejącej stolarki okiennej w liczbie158 szt.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Spółce o wartości poniżej 130 000 złotych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej w Read more

Więcej

Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/4/2023 pn.: Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania

e-ProPublico  pod adresem:

 https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/7929675f-d6cc-4b17-80de-a93702137e7f 

Więcej

Roboty zduńskie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich, pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Żary,administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach. Szczegółowy zakres całości robót został określony w załączniku stanowiącym integralną część zaproszenia tj. Specyfikacji Technicznej Read more

Więcej

Remont wolnych pustostanów

Zaproszenie do złożenia oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł bezpodatku od towaru i usług, realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.Przedmiotem zamówienia Read more

Więcej

Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o.

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 09.02.2023 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach Sp. z o.o. SWZ nr  22/2023/ZGM Żary

Read more

Więcej

Dostawa energii elektrycznej

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/1/2023 pn.: Dostawa energii elektrycznejdo budynków administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach informuję, żewszystkie dokumenty postępiania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowegopostępowania e-ProPublico pod adresem:https://e-propublico.pl/Ogloszpnia/Details/6081792f-28l6-45e6-8777 -2ba015366153

Więcej

Obsługa weterynaryjna Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

Informacja i dokumenty o postępowaniu znajduje się na portalu zamówień publicznych pod adresem

PZ/6/2022 – Obsługa weterynaryjna Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0c3059f5-014c-4ee2-a83a-be3cbf84b9d9

Więcej