Plakatowanie miasta

Usługa rozplakatowania

Lp. Format Cena
1. Format A-0, B-0 i większe 60,00
2. Format A-1, B-1 55,00
3. Format A-2, B-2 50,00
4. Format A-3, B-3 45,00
5. Format A-4, B-4 i mniejsze 40,00
6. Sztajf niezależnie od formatu 50,00

Cena ryczałtowa netto niezależna od liczby nośników, na których zlecono plakatowanie.

Usługa ekspozycji

1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie
Format Cena 1 plakat Cena 1 plakat Cena 1 plakat Cena 1 plakat
A4 2,00 3,00 4,00 5,00
B4 2,30 3,45 4,60 5,75
A3 2,70 4,05 5,40 6,75
B3 3,00 4,50 6,00 7,50
A2 3,70 5,55 7,40 9,25
B2 4,00 6,00 8,00 10,00
A1 5,00 7,50 10,00 12,50
B1 5,30 7,95 10,60 13,25
A0 6,50 9,75 13,00 16,25
B0 7,00 10,50 14,00 17,50
Sztajf Patrz litera „a” 2 tydzień + 50% 3 tygodnie + 50 % 4 tygodnie + 50%

Cennik w PLN ( ceny netto )

  1. Cenę ekspozycji sztrajfu (plakatu w formie taśmy) odnosi się do długości odpowiadającej poszczególnym formatom i wynosi ona 50% ceny danego formatu,
  2. Cenę rezerwacji ustala się jako 25% ceny podstawowe określonej w cenniku,
  3. Cenę ekspozycji na nośnikach zlokalizowanych poza strefą centralną obniża się o 20%,
  4. Do ekspozycji formatów mniejszych niż A4, stosuje się stawki określone dla formatu A4, a dla formatów większych niż B0 stosuje się stawki negocjowane,
  5. W przypadku zlecenia na przedłużenie ekspozycji pobiera się różnicę opłat wynikającą z początkowego czasu trwania ekspozycji oraz docelowego czasu trwania ekspozycji, nie dłuższego niż 4 tygodnie. Opłaty za plakatowanie nie pobiera się chyba, że zaistnieje konieczność uzupełnienia zniszczonych plakatów ponad limit określony w regulaminie jako bezpłatny,
  6. Za uzupełnianie zniszczonych plakatów ponad limit określony jako bezpłatny pobiera się opłatę w pełnej wysokości jak za usługę plakatowania bez względu na ilość uszkodzonych plakatów. Uzupełnianie ponad limit określony jako bezpłatny odbywa się na podstawie zlecenia, w którym zaznaczono opcję uzupełniania,
  7. Usługę ekspresową realizuje się w oparciu o ceny podstawowe określone w cenniku, powiększone o 25%.
Dokumenty do pobrania