Plakatowanie miasta

Usługa rozplakatowania
Format A-0, B-0 i większe 50,00 zł
Format A-1, B-1 45,00 zł
Format A-2, B-2 40,00 zł
Format A-3, B-3 35,00 zł
Format A-4, B-4 i mniejsze 30,00 zł
Sztajf niezależnie od formatu 40,00 zł
Cena ryczałtowa netto niezależna od liczby nośników, na których zlecono plakatowanie.
Usługa ekspozycji
FormatCzas ekspozycji
1 tydzień2 tygodnie3 tygodnie4 tygodnie
Cena
1 plakat

Cena
1 plakat

Cena
1 plakat
Cena
1 plakat

A4

2,00

3,00

4,00

5,00

B4

2,30

3,45

4,60

5,75

A3

2,70

4,05

5,40

6,75

B3

3,00

4,50

6,00

7,50

A2

3,70

5,55

7,40

9,25

B2

4,00

6,00

8,00

10,00

A1

5,00

7,50

10,00

12,50

B1

5,30

7,95

10,60

13,25

A0

6,50

9,75

13,00

16,25

B0

7,00

10,50

14,00

17,50

Sztrajf

Patrz litera „a”

2 tydzień + 50%

3 tygodnie + 50 %

4 tygodnie + 50%

Cennik w PLN ( ceny netto )

  1. Cenę ekspozycji sztrajfu (plakatu w formie taśmy) odnosi się do długości odpowiadającej poszczególnym formatom i wynosi ona 50% ceny danego formatu,
  2. Cenę rezerwacji ustala się jako 25% ceny podstawowe określonej w cenniku,
  3. Cenę ekspozycji na nośnikach zlokalizowanych poza strefą centralną obniża się o 20%,
  4. Do ekspozycji formatów mniejszych niż A4, stosuje się stawki określone dla formatu A4, a dla formatów większych niż B0 stosuje się stawki negocjowane,
  5. W przypadku zlecenia na przedłużenie ekspozycji pobiera się różnicę opłat wynikającą z początkowego czasu trwania ekspozycji oraz docelowego czasu trwania ekspozycji, nie dłuższego niż 4 tygodnie. Opłaty za plakatowanie nie pobiera się chyba, że zaistnieje konieczność uzupełnienia zniszczonych plakatów ponad limit określony w regulaminie jako bezpłatny,
  6. Za uzupełnianie zniszczonych plakatów ponad limit określony jako bezpłatny pobiera się opłatę w pełnej wysokości jak za usługę plakatowania bez względu na ilość uszkodzonych plakatów. Uzupełnianie ponad limit określony jako bezpłatny odbywa się na podstawie zlecenia, w którym zaznaczono opcję uzupełniania,
  7. Usługę ekspresową realizuje się w oparciu o ceny podstawowe określone w cenniku, powiększone o 25%.
Dokumenty do pobrania
Regulamin korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych [Pobierz]
Zarządzenie Nr 12 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie ustalenia cennika usług plakatowania i ekspozycji oraz w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żary [Pobierz]
Druk zlecenia [Pobierz]