Regulaminy

Zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów poniesionych przez najemców lokali na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej we własnym zakresie za zgodą Wynajmującego [Pobierz]
Zarządzenie w sprawie spłaty zobowiązań pieniężnych z tytułu czynszu / odszkodowania, opłat eksploatacyjnych, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych w formie świadczenia innego rodzaju [Pobierz]
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żary [Pobierz]
Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim [Pobierz]
Regulamin przetargu na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Żary o statusie miejskim. [Pobierz]
Zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty za lokale komunalne [Pobierz]
Regulamin korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żary [Pobierz]
Regulamin wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy Żary o statusie miejskim [Pobierz]
Regulamin targowiska miejskiego przy ul. Kąpielowej [Pobierz]
Regulamin targowiska miejskiego przy ul. Lotników [Pobierz]
Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargu na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar – wc targowiska [Pobierz]
Regulamin porządku domowego obowiązujący w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim [Pobierz]
Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar [Pobierz]
Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przy ul.Męczenników Oświęcimskich 1/1A w Żarach [Pobierz]
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej [Pobierz]
Regulamin rozliczenia wody [Pobierz]
Regulamin rozliczenia wody w budynkach socjalnych ul. Okrzei 108-110-112 i 114-116-118 [Pobierz]