Formularze do pobrania

Lp.DokumentPobierz
1.Wniosek o najem socjalny lokalu[Pobierz]
2.Wniosek o przydział lokalu[Pobierz]
3.Wniosek w sprawie odpracowania należności pieniężnych z tytułu czynszu mieszkaniowego, opłat eksploatacyjnych i odsetek za zwłokę[Pobierz]
4.Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty[Pobierz]
5.Wniosek o zwrot kaucji[Pobierz]
6.Wniosek w sprawie spłaty zobowiązań pieniężnych z tytułu czynszu / odszkodowania, opłat
eksploatacyjnych, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych w formie świadczenia innego rodzaju
[Pobierz]

Wszystkie formularze udostępniane są w pliku PDF. W celu otworzenia pliku należy zainstalować program Adobe Reader lub inny.