Szczegóły

Świadczenie ochrony osób i mienia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.
Zadanie zostało podzielone na 3 części. Wykonawca może składać zamówienie na całość lub na każde zadanie /część/ oddzielnie.