Szczegóły

Remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy:
1. Okrzei 118/4
2. Katowicka 4/8
3. Piastowska 6/4
Lokale wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Żarach, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7.