Szczegóły

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w
Żarach.

Zadanie obejmuje badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), tj. 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej budynków i obiektów administrowanych przez tut. Spółkę.