Szczegóły

Schronisko dla zwierząt

Schronisko Miejskie istnieje od listopada 2007r.

Działa w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r., Zarządzenie Burmistrza  Miasta Żary nr 413/2012  z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przekazania  w administrowanie obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawia 32 w Żarach dla ZGM Sp. z o. o. w Żarach, Decyzji Burmistrza Miasta Żary z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zezwolenia ZGM Sp. z o. o. w Żarach na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, Uchwały Rady Miejskiej  L23/23 z dnia 29 marca 2023r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary na 2023r.