Szczegóły

Dostawa sprzętu komputerowego

Zaproszenie[Pobierz]
Specyfikacja dla serwera[Pobierz]
Specyfikacja stacji roboczych[Pobierz]
Druk oferty dla serwera[Pobierz]
Druk oferty dla stacji roboczych[Pobierz]
Projekt umowy[Pobierz]

Data publikacji: 21-04-2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]