Szczegóły

Usługi kominiarskie

Zaproszenie [Pobierz]
Wzór umowy [Pobierz]
Druk oferty [Pobierz]
Opis przedmiotu zamówienia [Pobierz]
Raport czyszczenia ROM 1 [Pobierz]
Raport czyszczenia ROM 2 [Pobierz]

Data publikacji 2023-02-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]