Szczegóły

Świadczenie usług pogotowia technicznego

Ogłoszenie[Pobierz]
SIWZ[Pobierz]
Załączniki do SIWZ[Pobierz]
Projekt umowy[Pobierz]

Data publikacji 2020-11-20

Informacja z otwarcia ofert[Pobierz]

Data publikacji 2020-12-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]