Szczegóły

Roboty budowlane elektryczne

Zaproszenie[Pobierz]
Specyfikacja techniczna[Pobierz]
Formularz ofertowy[Pobierz]

Data publikacji: 26-04-2021

Odpowiedzi na pytania[Pobierz]
Zaproszenie po zmianach[Pobierz]

Data publikacji 2021-05-07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]