Szczegóły

Remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach

Zaproszenie[Pobierz]
Wzór umowy[Pobierz]
Druk oferty[Pobierz]
STWiOR[Pobierz]

Data publikacji 2021-06-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]