Szczegóły

Wymiana stolarki okiennej w lokalach i budynkach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/4/2022 pn.: „Wymiana stolarki
okiennej w lokalach i budynkach zarządzanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach
” informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublico  pod adresem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=5dd012b3-a96a-494d-ba0a-e2f85407ecca