Szczegóły

Wymiana istniejącej stolarki okiennej w liczbie158 szt.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Spółce o wartości poniżej 130 000 złotych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej w liczbie 158 szt., w tym 150 sztuk, gdzie miejscem wymiany są strychy, piwnice, toalety na klatkach schodowych i 8 sztuk w lokalach mieszkalnych. Zakres opracowania obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PVC wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w lokalach komunalnych, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.