Szczegóły

Ustalenie stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary

Zarządzenie nr WA.0050.211.2021 Burmistrza Miasta Żary z dnia 6 października 2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim

Zarządzenie nr WA.0050.211.2021[Pobierz]