Szczegóły

Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o.

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 09.02.2023 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach Sp. z o.o. SWZ nr  22/2023/ZGM Żary

W związku z powyższym na stronie internetowej  https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers/proceedings zamieszczona została dokumentacja postępowania z zastrzeżeniem części poufnej udostępnianej na wniosek Wykonawcy.