Szczegóły

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/6/2023 pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublico pod adresem:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=cd62b451-188c-448a-8453-d1d11e28f7ae

Zadanie realizowane przy udzieleniu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.