Szczegóły

Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz z sprzedażą ułamkowych gruntów przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej.

Zarządzenie nr WA.0050.28.2023[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.29.2023[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.30.2023[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.31.2023[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.32.2023[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.36.2023[Pobierz]