Szczegóły

Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz z sprzedażą ułamkowych gruntów przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej.

Zarządzenie nr WA.0050.213.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.214.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.215.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.216.2022[Pobierz]