Szczegóły

Remont wolnych pustostanów

Zaproszenie do złożenia oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł bez
podatku od towaru i usług, realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy:

  1. Okrzei 110/12
  2. Powstańców Wielkopolskich 18/A/6