Szczegóły

Remont wolnych lokali mieszkalnych

Ogłoszenie[Pobierz]
SIWZ[Pobierz]
Załączniki do SIWZ[Pobierz]
Specyfikacja techniczna[Pobierz]

Data publikacji 2020-10-28

Informacja z otwarcia ofert[Pobierz]

Data publikacji 2020-11-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]