Remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach

Zaproszenie[Pobierz]
Wzór umowy[Pobierz]
Druk oferty[Pobierz]
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych[Pobierz]

Data publikacji 2021-13-25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]

About the Author

Redaktor strony