Szczegóły

Rozbiórka budynku kotłowni oraz wolnostojącego komina stalowego przy ul. G. Zapolskiej 9 a w Żarach

Ogłoszenie[Pobierz]
SIWZ[Pobierz]
Załączniki do SIWZ[Pobierz]
Projekt umowy[Pobierz]
Projekt rozbiórki[Pobierz]
Dokumentacja fotograficzna[Pobierz]
Rzut przyziemia[Pobierz]
Mapa[Pobierz]
Data publikacji 2020-09-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Pobierz]
Przedmiar rozbiórki [Pobierz]

Data publikacji 2020-10-14

Informacja z otwarcia ofert[Pobierz]

Data publikacji 2020-10-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty[Pobierz]