Szczegóły

Obsługa weterynaryjna Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

Informacja i dokumenty o postępowaniu znajduje się na portalu zamówień publicznych pod adresem

PZ/6/2022 – Obsługa weterynaryjna Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0c3059f5-014c-4ee2-a83a-be3cbf84b9d9