Szczegóły

Koszenie trawników i przycinanie żywopłotów

Zaproszenie[Pobierz]
Zestawienie powierzchni ROM-1[Pobierz]
Zestawienie powierzchni ROM-2[Pobierz]
Formularz ofertowy[Pobierz]

Data publikacji 2021-05-12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]

Data publikacji 2021-05-28

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty[Pobierz]