Szczegóły

Dostawa energii elektrycznej

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/1/2023 pn.: Dostawa energii elektrycznej
do budynków administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach informuję, że
wszystkie dokumenty postępiania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego
postępowania e-ProPublico pod adresem:
https://e-propublico.pl/Ogloszpnia/Details/6081792f-28l6-45e6-8777 -2ba015366153