Aktualności

Artykuły

Remont instalacji gazowej w budynkach Szkolna 7 i Okrzei 40 w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z przyłączeniem istniejących instalacji w lokalach mieszkalnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Remont instalacji gazowej w budynkach Szkolna 7 i Okrzei 40 w Żarach

14 plik(i) 1.28 MB Pobierz
Więcej

Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/2/2024 pn.: Usługa sprzątania Targowisk Miejskich przy ul. Kąpielowej i przy ul. Lotników w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublico pod adresem:

 

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=cd62b451-188c-448a-8453-d1d11e28f7ae

 

Więcej

Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/1/2024 pn.: Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublico pod adresem:

 

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=cd62b451-188c-448a-8453-d1d11e28f7ae

Więcej

Remont instalacji gazowej w budynkach Szkolna 7 i Okrzei 40 w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z przyłączeniem istniejących instalacji w lokalach mieszkalnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Remont instalacji gazowej w budynkach Szkolna 7 i Okrzei 40 w Żarach

12 plik(i) 1,004.00 KB Pobierz
Więcej

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Read more

Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy:1. Ludowa 12/82. Ludowa 12/10Lokale wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Żarach, z Read more

Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych przy ulicy Ludowej 12/8, Ludowej 12/10, Powstańców Wielkopolskich 17/I/2

Remont wolnych lokali

5 plik(i) 815.67 KB Pobierz
Więcej

Roboty zduńskie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich, pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Żary,administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach. Szczegółowy zakres całości robót został określony w załączniku stanowiącym integralną część zaproszenia tj. Specyfikacji Technicznej Read more

Więcej

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Read more

Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy Piastowska 4/1, Szkolna 7/8

Remont wolnych lokali

4 plik(i) 3.11 MB Pobierz
Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy Piastowskiej 4/1, Szkolnej 7/8 oraz Okrzei 7B/17

Remont wolnych lokali mieszkalnych

6 plik(i) 3.51 MB Pobierz
Więcej

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Miejski w Żarach przygotował ankietę, na podstawie której możliwe będzie oszacowanie liczby mieszkańców zainteresowanych Read more

Więcej

Wykonanie usług kominiarskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 Read more

Więcej

Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych, stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim. Szczegółowy zakres prac zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Read more

Więcej

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Read more

Więcej

Obsługa weterynaryjnaSchroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/9/2023 pn.: Obsługa weterynaryjnaSchroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach informuję, że wszystkie dokumentypostępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublicopod adresem:

Zamawiający – Aktualne Ogłoszenia – e-ProPublico

Więcej

Odczyty wodomierzy

W dniach 01.12.2023 do 31.12.2023  na budynkach gminnych będą dokonywane odczyty wodomierzy. Natomiast najemcy lokali gminnych we wspólnocie mieszkaniowej zobowiązani są do podania odczytu do Zarządcy budynku  albo telefonicznie lub na  adres e-mail zgmzary@zgmzary.pl

Więcej

Serwis kotłowni gazowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z. o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:1) wykonanie przeglądów serwisowych2) wykonanie diagnostyki i ekspertyz3) usuwanie awariiw kotłowniach gazowych Zamawiającego w sezonie grzewczym 2023/2024r.

Serwis kotłowni gazowych

5 plik(i) 1.46 MB Pobierz
Więcej

Świadczenie ochrony osób i mienia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza   oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Read more

Więcej