Szczegóły

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Miejski w Żarach przygotował ankietę, na podstawie której możliwe będzie oszacowanie liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie. Ankieta ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Żar. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żarach, pl. Rynek 1-5, w godzinach pracy Urzędu lub wysłać e-mailem na adres: gmina.m.zary.pki@um.zary.pl

Termin składania ankiety upływa 29 lutego 2024 r.

Informujemy, że realizacja programu uzależniona będzie od zainteresowania potencjalnych beneficjentów oraz od przyznania Gminie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 Program wspiera montaż:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze.

Możliwe będzie również (wyłącznie przy jednoczesnej wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe):

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Dodatkowo do programu mogą zgłaszać się wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali na zadania:

 

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i centralnej wody użytkowej,

 

dopuszcza się wykonanie dodatkowo (wyłącznie przy jednoczesnej wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe):

 • instalacji centralnego ogrzewania i/lub centralnej wody użytkowej,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

j. w. oraz dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie/

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat ankiet jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie pod numerami telefonów: 68 452 60 54 lub 68 470 83 69 lub osobiście w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – pokój 307