Artykuły

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Read more

Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy Piastowska 4/1, Szkolna 7/8

Remont wolnych lokali

4 file(s) 3.11 MB Download
Więcej

Remont wolnych lokali

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy Piastowskiej 4/1, Szkolnej 7/8 oraz Okrzei 7B/17

Remont wolnych lokali mieszkalnych

6 file(s) 3.51 MB Download
Więcej

Program “Ciepłe Mieszkanie”

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych oraz najemców lokali wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Miejski w Żarach przygotował ankietę, na podstawie której możliwe będzie oszacowanie liczby mieszkańców zainteresowanych Read more

Więcej

Wykonanie usług kominiarskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 Read more

Więcej

Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych, stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim. Szczegółowy zakres prac zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Read more

Więcej

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Read more

Więcej

Obsługa weterynaryjnaSchroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/9/2023 pn.: Obsługa weterynaryjnaSchroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach informuję, że wszystkie dokumentypostępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania e-ProPublicopod adresem:

Zamawiający – Aktualne Ogłoszenia – e-ProPublico

Więcej

Odczyty wodomierzy

W dniach 01.12.2023 do 31.12.2023  na budynkach gminnych będą dokonywane odczyty wodomierzy. Natomiast najemcy lokali gminnych we wspólnocie mieszkaniowej zobowiązani są do podania odczytu do Zarządcy budynku  albo telefonicznie lub na  adres e-mail zgmzary@zgmzary.pl

Więcej

Serwis kotłowni gazowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z. o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:1) wykonanie przeglądów serwisowych2) wykonanie diagnostyki i ekspertyz3) usuwanie awariiw kotłowniach gazowych Zamawiającego w sezonie grzewczym 2023/2024r.

Serwis kotłowni gazowych

5 file(s) 1.46 MB Download
Więcej

Świadczenie ochrony osób i mienia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim, będących w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza   oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Read more

Więcej

Remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy:1. Okrzei 118/42. Katowicka 4/83. Piastowska 6/4Lokale wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Read more

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 Read more

Więcej

Wykonanie 5 – letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM Żary

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do złożenia oferty wykonania 5 – letnich przeglądów instalacji elektryczneji piorunochronnej w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. wŻarach.

Zadanie obejmuje Read more

Więcej

Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PZ/6/2023 pn.: Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach informuję, że wszystkie dokumenty postępowania znajdują się na stronie internetowej przedmiotowego postępowania Read more

Więcej

Remont wolnego lokalu mieszkalnego wŻarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wolnego lokalu mieszkalnego w Żarach w budynku przy ulicy: Zakopiańska 6/8. Lokal wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim, którym administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Żarach, Read more

Więcej

Wymiana istniejącej stolarki okiennej w liczbie158 szt.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Spółce o wartości poniżej 130 000 złotych. Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej w Read more

Więcej

Zmiana organizacji pracy 

Informujemy, że dzień   09.06.2023 r. (piątek) BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod numer telefonu: 693 638 123.

Targowisko pracuje bez zmian.

Więcej

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą części ułamkowej gruntu przynależnego do budynku oraz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Read more

Więcej