Wysokość stawek za odpady komunalne

Przedstawiamy Uchwałę Rady Miasta Żary z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.

About the Author

Redaktor strony