Szczegóły

Uchwała w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XL/26/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr XL/26/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2022 [Pobierz]