Szczegóły

Targowisko

Ogłoszenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. stanu zagrożenia epidemicznego

Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Regulacja zakłada też m.in., że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi. Rozporządzenie mówi też, o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, powyżej 50 osób.

Apelujemy o przestrzeganie na trenie Targowiska Miejskiego rozporządzeń wydawanych przez organy państwa oraz zarządzeń i zaleceń służb sanitarnych.