Szczegóły

Sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz z sprzedażą ułamkowych gruntów przynależnych do budynków oraz wyznaczenia komisji przetargowej.

Zarządzenie nr WA.0050.101.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.102.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.103.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.104.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.105.2022[Pobierz]
Zarządzenie nr WA.0050.106.2022[Pobierz]