Szczegóły

Odczyty wodomierzy

Informujemy, że od 01.06.2022r.  do 30.06.2022 r. dokonywane będą odczyty wodomierzy  w budynkach gminnych.