Szczegóły

Listy osób uprawnionych do przydziału lokalu

Zgodnie z § 16 Uchwały Rady Miejskiej w Zarach Nr Vll/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. – w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim przedstawiamy listę osób uprawnionych do najmu socjalnego  oraz lokalu docelowego. Listy zostały zamieszczone poniżej.

Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego[Pobierz]
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego[Pobierz]