Szczegóły

Roboty zduńskie

Ogłoszenie [Pobierz]
SIWZ [Pobierz]
Specyfikacja techniczna [Pobierz]
Załączniki [Pobierz]

Data publikacji 2020-05-13

Informacja z otwarcia ofert[Pobierz]

Data publikacji 2020-05-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]