Szczegóły

Remont budynku toalet na Targowisku Miejskim

Zaproszenie[Pobierz]
Wzór umowy[Pobierz]
Druk oferty[Pobierz]
Szkic budynku[Pobierz]
Kosztorys ogólnobudowlany[Pobierz]
Kosztorys robót instalacyjnych[Pobierz]
Kosztorys robót elektrycznych[Pobierz]

Data publikacji 2022-10-11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]