Szczegóły

Remont dachów

Zaproszenie [Pobierz]
Wzór umowy [Pobierz]
Druk oferty [Pobierz]
Opis przedmiotu zamówienia Ogrodowa 2 [Pobierz]
Opis przedmiotu zamówienia Okrzei 77 [Pobierz]
Dokumentacja zdjęciowa – Ogrodowa 2 [Pobierz]
Dokumentacja zdjęciowa – Okrzei 77 [Pobierz]

Data publikacji 2022-09-19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty[Pobierz]