Polski ebazarek

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać  ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególne wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi promuje polskiebazarek.pl w radiu i telewizji. W celu jak najszerszego dotarcia, zarówno do producentów jak i konsumentów został przygotowany również plakat promocyjny.

Serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w kampanię promocyjną i jak najszersze informowanie o ww. inicjatywie. Z całą pewnością będzie to działanie z korzyścią dla lokalnych producentów rolnych, jak i konsumentów, czyli nas wszystkich.

About the Author

Redaktor strony