Dostawa energii elektrycznej do budynków administrowanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach

Ogłoszenie [Pobierz]
SIWZ [Pobierz]
Załączniki [Pobierz]
Załączniki do edycji [Pobierz]
Data publikacji 2020-03-25
Odpowiedź na pytania z dania 24-03-2020 [Pobierz]
Data publikacji 2020-03-27
Odpowiedź na pytania z dania 27-03-2020 [Pobierz]
Data publikacji 2020-03-31
Informacja z otwarcia ofert [Pobierz]
Data publikacji 2020-04-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Pobierz]

About the Author

Redaktor strony