Szczegóły

Dostawa energii elektrycznej do budynków

Ogłoszenie[Pobierz]
SWZ[Pobierz]
Publikacja na miniportalu[Pobierz]
Załączniki do zamówienia (format zip)[Pobierz]

Data publikacji: 29-03-2021

Odpowiedzi na pytania[Pobierz]

Data publikacji: 30-03-2021

Odpowiedzi na pytania[Pobierz]

Data publikacji: 30-03-2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[Pobierz]
SWZ ze zmianami z dnia 2021-03-30[Pobierz]
Załącznik nr 1 ze zmianami z dnia 2021-03-30[Pobierz]
Załącznik nr 4 ze zmianami z dnia 2021-03-30[Pobierz]

Data publikacji: 01-04-2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[Pobierz]