Regulaminy

Zarządzenie w sprawie spłaty zobowiązań pieniężnych z tytułu czynszu / odszkodowania, opłat eksploatacyjnych, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych w formie świadczenia innego rodzaju[Pobierz]
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żary[Pobierz]
Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim[Pobierz]
Regulamin przetargu na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Żary o statusie miejskim.[Pobierz]
Zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty za lokale komunalne[Pobierz]
Regulamin korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Żary[Pobierz]
Regulamin wymiany stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie gminy Żary o statusie miejskim[Pobierz]
Regulamin targowiska miejskiego przy ul. Kąpielowej[Pobierz]
Regulamin targowiska miejskiego przy ul. Lotników[Pobierz]
Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargu na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar – wc targowiska[Pobierz]
Regulamin porządku domowego obowiązujący w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim[Pobierz]
Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar[Pobierz]
Regulamin przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem lokalu mieszkalnego przy ul.Męczenników Oświęcimskich 1/1A w Żarach[Pobierz]
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej[Pobierz]
Regulamin rozliczenia wody[Pobierz]
Regulamin rozliczenia wody w budynkach socjalnych ul. Okrzei 108-110-112 i 114-116-118[Pobierz]