AktualnościZaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych przy ulicy Okrzei 62-64 w Żarach. Szczegóły w dziale "zamówienia publiczne"...

Więcej


Zmiana stawki czynszu za pomieszczenia gospodarcze

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 323/2016 z dnia 9 listopada 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Mista Żary nr 267/16 z dnia 5 września 2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu na pomieszczenia gospodarcze z zasobu mieszkaniowego gminy Żary o statusie miejskim.     Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr ...

Więcej


Badanie sprawozdania finansowego ZGM sp. z o.o. w Żarach

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach za rok 2016.   Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 03.11.2016r.  do godz. 15:00 pod adres...

Więcej


Przedłużenie terminu składania ofert na wymianę okien

Informujemy, że przedłużyliśmy terminy do składania ofert na wymianę stolarki okiennej w budynku usługowo - mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 2 w Żarach oraz na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach komunalnych w Żarach, będących w administracji ZGM Sp. z o.o....

Więcej


Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Żary

Burmistrz Miasta Żary ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali użytkowych.   Wykaz nieruchomości w zarządzeniach Burmistrza Miata Żary: Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary 275/2016 [pobierz] Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary 276/2016  [pobier...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.