AktualnościSprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Żary ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków. Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary: WA.0050.227.2019 WA.0050.228.2019 ...

Więcej


Zaproszenie do złożenia oferty

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na remont wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kasprzaka 1B/3 w Żarach. Szczegóły w dziale "zamówienia publiczne"...

Więcej


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach serdecznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbudowę istniejącej instalacji wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 21 w Żarach. Szczegóły w zakładce "zamówienia publiczne"....

Więcej


Odczyty wodomierzy w czerwcu 2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach informuje najemców lokali gminnych, że w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. będą dokonywane odczyty wodomierzy przez upoważnioną osobę zgodnie z poniższym harmonogramem. Prosimy o obecność w domu w wyznaczonym terminie. W przypadku nieobecności odczyt należy podać: &...

Więcej


Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżajqcych się Świąt ZmartwychwstaniaPańskiego życzymy wszystkim Klientom, Współpracownikomi Partnerom biznesowym, aby te święta były wyjqtkowąchwilą i obfitowały w radość i wszelką pomyślność,a chwile spędzone w gronie rodziny i przyjaciółpozostawiły miłe wspomnienia. Niech ten czas przemiany i prze...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.