AktualnościSprostowanie na stronie internetowej „Gazety Lubuskiej”

    Działając na podstawie art. 31 i art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późń. zm. ) niniejszym wnoszę o opublikowanie w „Gazecie Lubuskiej” niniejszego pisma-sprostowania równorzędną czcionką, w tym samym dziale i miejscu, w którym ...

Więcej


W dniu 2 maja 2014 biura Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. zo.o. w Żarach będą nieczynne. Wszelkie awarie należy zgłaszać pod numerem telefonu 693 638 123 (czynne 24h)....

Więcej


Życzenia Wielkanocne

Życzymy wszystkim naszym pracownikom,aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycjąi nowymi szczęśliwymi przeżyciami,Ale przede wszystkim by Wielkanocumocniła Waszą wiarę, podniosła na duchui napełniła Wasze serca radością życzą Rada Nadzorcza, Prezes oraz pracownicy ZGM...

Więcej


Przetarg ofertowy na zbycie urządzeń grzewczych oraz złomu użytkowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary, ogłasza przetarg ofertowy na zbycie urządzeń grzewczych oraz złomu użytkowego wg. poniższego zestawienia. Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 05 sierpnia 2013 r. do godziny 12:00 na adres Zakładu - Sekretariat. Otwarc...

Więcej


Odczyty wodomierzy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach prosi o podanie zgodnie z poniższym harmonogramem odczytu wodomierzy. Odczyty wodomierzy należy podać: - osobiście na adres ul. Zakopiańska 7 w Żarach, pokój nr 2 lub, - całodobowo do skrzynki przy budynku wul. Zakopiańska 7 lub, - telefonicznie – nr tel....

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.