AktualnościDARMOWY SZALET MIEJSKI

Mamy przyjemność poinformować mieszkańców naszego miasta iż od dnia 1 września 2015 roku, zostanie ponownie uruchomiony Szalet Miejski przy ulicy Mieszka I w Żarach . Szalet został przekazany w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej – Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr 184/15 z dnia 14.07.2015 roku. Decyzją...

Więcej


Budżet Obywatelski na rok 2016 – jest na Targowisku Miejskim

Mając na uwadze zwiększenie uczestnictwa mieszkańców miasta Żary w projektowaniu lokalnych wydatków i inwestycji, została zawiązana grupa inicjatywna, która zaproponowała wykonanie zadania pod nazwą -"utwardzenie terenu na Targowisku Miejskim". Jest to obszar 1430 metrów kwadratowych. Dokumentację techniczną w...

Więcej


Zmiana organizacji pracy w dniu 14.08.2015

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Prezesa numer 1/2015 w dniu 14 sierpnia 2015 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. będzie nieczynny dla petentów a wszystkie awarie należy zgłaszać na telefon alarmowy....

Więcej


Windykacja należności

W celu odzyskania wierzytelności Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Żarach , podpisał umowę z zewnętrzną firmą windykacyjną CASSIS Grupa Finansowa Sp. z o.o. Lokatorzy którzy otrzymali wezwanie do zapłaty wierzytelności , zobowiązani są do uiszczenia opłat na konto numer BS22 9...

Więcej


Zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne

W dniu 30 kwietnia 2015 Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o w Żarach wydał nowe zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne. Szczegóły zarzadzenia znajdują sie w dziale regulaminy w dokumencie "Zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne". Zapraszamy do za...

Więcej


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.