AktualnościPrzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

2018-11-22

 

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach zaprasza uprawnione
podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żarach za rok 2018 i 2019.


Szczegóły w zakładce "zamówienia publiczne"

 

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.